Om advokaten

Advokat Tone Ljoså har kontor sentralt lokalisert i Tomtegata 4 på Lillehammer. Advokat Tone Ljoså bistår klienter fra hele Oppland og Hedmark, herunder både i områdene nær Lillehammer, Hamar og Gjøvik og hele Gudbrandsdalen og Østerdalen.

Advokat Tone Ljoså arbeidet fra 2014 i kontorfellesskapet Advokatene Eggen & Co i Storgata 50, og fra 2017 i kontorfellesskapet Advokatene Wiken & Ljoså først i Storgata og fra 1.1.2019 i kontorfellesskap med Advokat Christian Wefling i Tomtegata 4 på Lillehammer. Nå er det Advokat Tone Ljoså og Advokat Christian Wefling som er i kontorfellesskap i Tomtegata 4 på Lillehammer.

Advokat Tone Ljoså har bred erfaring og driver en allsidig advokatpraksis. Hovedtyngden ligger imidlertid innen områdene arbeidsrett,  arverett, barn- og familierett, strafferett, trygderett og erstatningsrett.

Advokat Tone Ljoså legger vekt på å arbeide fram gode løsninger og dempe konfliktnivået mellom partene.  En slik tilnærming gjør det mulig å bidra til løsninger som begge parter i en konflikt kan akseptere og leve med. Dette kan også spare klienten for utgifter og en langvarig belastende rettslig prosess.

Ikke alle saker egner seg for å løses i minnelighet og i slike tilfeller tar vi i samråd med klienten sakene videre i rettssystemet.

Advokat Ljoså er medlem av Advokatforeningen og er registrert som praktiserende advokat i Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet sitt register. Nærmere informasjon om advokattjenester finnes på Advokatenhjelperdeg.no.