Norge tillater dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020

Fra og med 1. januar 2020,  er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Endringene gjelder både for personer som allerede er norske, og for personer som søker om norsk statsborgerskap.

For at du skal kunne ha dobbelt statsborgerskap, må også det andre landet du er statsborger av godta dette.

Du må alltid undersøke om det landet du er statsborger av også godtar at du får dobbelt statsborgerskap, eller om du vil miste statsborgerskapet ditt automatisk hvis du blir norsk. Dette må du spørre myndighetene i dette landet om, for eksempel via en ambassade.

Les mer om dette her:  https://www.udi.no/viktige-meldinger/nytt-om-dobbelt-statsborgerskap/