Tone Ljoså

Telefon: 48 23 16 81
E-post: advokat@ljosa.no
OrgNr: 913 678 559

Tone Ljosås hovedområde er arbeidsrett. Hun har lang erfaring med individuell og kollektiv arbeidsrett og forhandlinger fra flere LO-forbund, som advokatfullmektig og advokat i LOs juridiske avdeling, og som advokat på Lillehammer. Hun bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere.

Som advokat på Lillehammer har Tone Ljoså også spesialisert seg på arv, testamenter og framtidsfullmakter. Hun bistår ellers i de fleste typer tvister privatpersoner kommer opp i.

Advokat Tone Ljoså gir særlig bistand innen:

  • Arbeidsrett, herunder oppsigelse/avskjed, omstilling, permittering, advarsler, lønnskrav, arbeidsavtaler, tariffavtaler
  • Arverett, testamenter og framtidsfullmakter
  • Familierett, herunder skifte av fellesbo, samboeres rettsstilling, barnefordeling
  • Bistandsadvokat/Forsvarer
  • Barnevern
  • Trygderett /NAV-klager
  • Yrkesskade, pasientskade og øvrig erstatningsrett
  • Forbrukerjuss, kjøpsrett, håndverkertjenester
  • Utlendingsrett

Tone Ljoså avla juridisk embetseksamen i 2001 ved UiO, og fikk advokatbevilling i 2013. Hun tok personalpsykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi ved UiB i 2008-2009.

Tone Ljoså har bred organisasjonserfaring. Hun er styremedlem og tidligere leder av Oppland krets av Advokatforeningen. Hun har også vært leder av Lillehammer Yrkeskvinners Klubb (LYKK), hatt styreverv i Sigrid Undset Selskapet (SUS), vært tillitsvalgt og hatt flere andre styreverv.

Tone Ljoså har arbeidet som advokat på Lillehammer fra 2014. Fra 2003-2014 arbeidet hun i ulike LO-forbund og i LOs juridiske avdeling i Oslo og Trondheim. Før dette arbeidet hun blant annet i Forbrukerrådet, og med utlendingsrett på Juss-Buss. Som student undersøkte hun praktisering av en bestemmelse i utlendingsforskriften om oppholdstillatelse for mishandlede kvinner.