Yrkesskade, pasientskade og øvrig erstatningsrett

Advokat Tone Ljoså har erfaring med saker som gjelder voldsoffererstatning, yrkesskader, yrkessykdommer, pasientskader, andre personskader og andre typer erstatningssaker. Jeg kan bistå med avklaring av om man har rett til erstatning fra erstatningsordninger eller forsikringsselskap dersom man ikke selv når fram med dette. Slike saker kan avklares og løses ved forhandlinger med forsikringsselskap, ved at sakene klages inn til Finansklagenemda, eller bringes inn for retten. Jeg har tilgang til beregningsprogrammet Compensatio som blant annet brukes ved beregning av erstatningskrav i personskadesaker overfor ansvarlige forsikringsselskap, enten dette gjelder yrkesskadeforsikring eller bilansvarsforsikring.

Fagområder

Vi bistår innenfor de fleste rettsområder, med hovedtyngde på: