Familierett

Advokat Ljoså hjelper deg med blant annet med:

  • samboeravtale
  • ektepakt
  • saker om samvær, bosted og foreldreansvar for barn
  • økonomisk oppgjør ved brudd mellom samboere
  • skifteoppgjør ved separasjon/skilsmisse
  • testament
  • framtidsfullmakt

Skilsmisse og samlivsbrudd.

Ved skilsmisse eller samlivsbrudd kan det være behov for advokathjelp til fordelingen av bolig, eiendeler og gjeld. Dersom dere har felles barn, kan det også være behov for advokathjelp for å løse foreldrekonflikter som gjelder samvær, bosted og foreldreansvar for barn.

For å forebygge konflikter og sikre deg eller din familie økonomisk, kan det være lurt å opprette samboeravtale eller ektepakt, og eventuelt testament

Det finnes ingen lov som regulerer det økonomiske oppgjøret mellom samboere ved samlivsbrudd, slik ekteskapsloven gjør for fordelingen mellom ektefeller ved separasjon/skilsmisse. Dette kan medføre konflikter og økonomiske problemer ved samlivsbrudd. Vi oppfordrer derfor samboere til å opprette samboeravtale. Testamente kan også være lurt for å sikre den andre parten, særlig der hvor det ikke er felles barn. Hvis en eller begge har barn som ikke er felles kan testament være viktig for å bidra til en fordeling som balanserer barnas og samboers behov.

For ektefeller kan det være behov for ektepakt hvis man vil avtale en annen formuesordning enn det ekteskapslovens regler om felleseie sier (delvis eller fullstendig særeie), og andre bestemmelser om skjevdeling enn det som følger av ekteskapsloven.

Fagområder

Vi bistår innenfor de fleste rettsområder, med hovedtyngde på: