Strafferett

Bistandsadvokat

Hvis man blir utsatt for noe straffbart vil man i en del tilfeller ha rett til advokat dekket av det offentlige som hjelp både under etterforskning, under behandling av saken i retten og til å kreve erstatning fra skadevolder eller kontoret for voldsoffererstatning. Det er særlig saker som gjelder vold og mishandling i familien, seksuelle overgrep eller alvorlig vold som gir rett til bistandsadvokat. Den som anmelder til politiet å ha vært utsatt for noe straffbart kalles gjerne «fornærmede».

Advokat Tone Ljoså kan bistå deg i vurderingen av om du skal anmelde, og avklaring av om du får dekket bistandsadvokat, og den videre oppfølging av saken. I slike saker er jeg ofte med klienten i avhør, enten dette er såkalte tilrettelagte avhør av barn eller unge som gjennomføres på Barnehuset på Hamar eller andre Barnehus, eller det er avhør av voksne hos politiet.

Saker som gjelder mishandling i form av både fysisk og psykisk vold i familier har jeg også erfaring med gjennom vakter med advokatbistand til brukere av Gudbrandsdal Krisesenter IKS.

Forsvarer

Advokat Ljoså bistår også i en del tilfeller klienter som er mistenkt, siktet eller tiltalt for å ha gjort noe straffbart. Ofte har man rett til forsvarer dekket av det offentlige, mens man i noen tilfeller må dekke kostnader til forsvarer selv. Jeg kan bistå med å avklare om man har rett til forsvarer dekket av det offentlige, og med å søke om dette i tilfeller der det kan være grunnlag for å søke om at retten oppnevner forsvarer. Jeg har erfaring blant annet med saker om inndragning av førerkort, promillekjøring og vold.

Fagområder

Vi bistår innenfor de fleste rettsområder, med hovedtyngde på: